Jaunumi

 • Maijs_Clean R tīrības mēnesis Vecsalienas pagastā!

  Tuvojoties pavasarim, Vecsalienas pagasta iedzīvotājiem tiek dota lieliska iespēja – pilnīgi bez maksas atbrīvoties no sadzīvē nederīgām, savu laiku nokalpojušām elektriskām un elektroniskām iekārtām!

  Elektriskās un elektroniskās iekārtas pieņemsim 14.maijā:

  Pie Vecsalienas pagasta pārvaldes ēkas no plkst. 11.00 - 12:00.

  Atceries!

  Elektriskās un elektroniskās iekārtas, ir videi kaitīgie atkritumi, un šos priekšmetus nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteineros. Minētās iekārtas satur sastāvdaļas, kas nonākot vidē vai saskarē ar cilvēku, var būt ļoti kaitīgas. Nododot šos priekšmetus mums, Jūs ne tikai atbrīvosiet savu mājokli no nederīgām lietām, bet arī saudzēsiet dabu! Nodotā tehnika tālāk nonāks speciālajos pārstrādes cehos, kur tā tiks izjaukta, atdalot plastmasu un citas pārstrādei derīgās sastāvdaļas. Clean R Ekodienā aicinām nodot ledusskapjus, veļas un trauku mazgājamās mašīnas, elektroniskās krāsnis un radiatorus, putekļu sūcējus, fēnus, gludekļus, kafijas automātus, tosterus, datorus, monitorus, printerus, televizoros, radioaparātus, urbjus, mobilos telefonus un citas iekārtas. Uzmanību! Iekārtām jābūt neizjauktām vai droši iepakotām, lai tās neizdala cilvēka veselībai un dzīvībai kaitīgās vielas!

  Maijs – Clean R tīrības mēnesis Vecsalienas pagastā tiek organizēts sadarbībā ar Vecsalienas pagasta pārvaldi!

 • Cienījamie Vecsalienas pagasta iedzīvotāji!

  no 25.01.20016. līdz 25.02.2016. gadam Červonkas klubā mednieku kolektīvs "Skrudaliena" piedāvāja pagasta iedzīvotājiem un viesiem apskātīt medību trofejas. Izstāde izraisīja lielu interesi apmeklētāju vidū. Apskatīt eksponātus atbrauca Birznieku, Skrudalienas, Tabores pamatskolas skolēni. Viņiem bija iespēja pasvilpot medību ragā, apskatīt dzīvnieku ragus un baudīt jaunas fotogrāfijas. Visvairāk visiem apmeklētājiem patika jetotsuņa un lūša izbāžņi.

  Ar aizrautību un interesi visiem interesentiem stāstīja mednieku kolektīva "Skrudaliena" vadītājs Valērijs Smarguns.

 • Cienījamās Červonkas dāmas!

  Cienījamās dāmas!

  Aicinām Jūs 09.03.2016. plkst. 15.00 uz Vecsalienas klubu uz vakaru “Pie tējas tasītes”

  Līdzi jāņem groziņš un labs noskaņojums ! ( ja ir iespējams, lūdzam līdzi paņemt pankūkas, kukas, pīrāgus u. c. )

  kluba vadītāja Rita

 • Cienījamie Vecsalienas pagasta iedzīvotāji!

  Mūsu pašvaldības sadarbības partneris cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanā Clean R līdz 7.martam veic iedzīvotāju aptauju par sniegtā pakalpojuma kvalitāti un citiem ar pakalpojumu saistītajiem jautājumiem.

  Aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju apmierinātību, pilnveidot sniegto pakalpojumu, uzlabot iedzīvotāju informētību, palielināt iedzīvotāju iespējas saņemt informāciju par uzņēmuma darbību un pakalpojumu pieejamību. Piedaloties aptaujā, iespējams iegūt veicināšanas balvas.

  Aicinām iedzīvotājus būt aktīvus un izteikt viedokli par Clean R darbu mūsu novadā.

  Aptaujas anketu varat atrast ŠEIT.

  Beāte Mesija

  Klientu attiecību projektu koordinators

  SIA Clean R, Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009

  Tālr.: +371 26854584Fakss: +371 6727 0148

  www.cleanr.lv

 • Cienījamie Vecsalienas pagasta iedzīvotāji!

  SAPULCES AR IEDZĪVOTĀJIEM

  Cienījamie novada iedzīvotāji! Aicinām jūs aktīvi piedalīties sapulcēs, lai saņemtu informāciju par savās pagastu pārvaldēs 2015. gadā paveikto darbu un plāniem 2016. gadam, kā arī uzdotu jautājumus novada domes vadībai, deputātiem un speciālistiem.

  Vecsalienas pagasta pārvaldē 11. martā plkst. 9.00 notiks pārvaldes vadītājā atskaite un tikšanās ar Daugavpils novada domes vadību!

  Lūdzam Jūsu līdzdalību!

 • VID “E-busiņā” palīdzēs apgūt VID e-pakalpojumus un iesniegt Gada ienākumu deklarāciju!

  VID “E-busiņā” palīdzēs apgūt VID e-pakalpojumus un iesniegt Gada ienākumu deklarāciju

  Turpinot pilnveidot klientu apkalpošanu un veicināt VID elektronisko pakalpojumu izmantošanu, sākot no šī gada marta tūri pa Latvijas pašvaldībām uzsācis Valsts ieņēmumu dienesta “E-busiņš”. Tajā VID klientu apkalpošanas centru darbinieki noteiktā laikā un vietā tiksies ar nodokļu maksātājiem, lai popularizētu VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) pieejamos pakalpojumus, tajā skaitā - Gada ienākuma deklarācijas iesniegšanu. Precīza informācija par “E-busiņa” ierašanās laiku un vietu pirms tam tiks izvietota attiecīgajā pašvaldībā.

  VID “E-busiņš” dosies uz dažādām vairākām Latvijas pašvaldībām, lai to iedzīvotāji noteiktā laikā un vietā, apmeklējot “E-busiņu”, varētu iepazīties ar pieejamajiem VID e-pakalpojumiem un kopā ar VID klientu apkalpošanas speciālistu palīdzību elektroniski iesniegt Gada ienākumu deklarāciju.

  VID “E-busiņā” speciālisti palīdzēs iesniegt Gada ienākumu deklarāciju gan tiem nodokļu maksātājiem, kuriem tā jāsniedz obligāti, gan tiem, kuri vēlas to iesniegt brīvprātīgi, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par izglītību, ārstniecību, iemaksām pensiju fondos u.c. attaisnotajiem izdevumiem. Vēršam uzmanību, ka dokumenti papīra formātā “E-busiņā” netiks pieņemti!

  Lai “E-busiņā” varētu elektroniski iesniegt Gada ienākumu deklarāciju, lūdzam nodokļu maksātājus ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu (pasi vai eID karti), internetbankas kodu karti un attaisnojuma dokumentus (maksājumi par izglītību, medicīnas un zobārstniecības pakalpojumiem), kas skenētā vai fotografētā veidā būs jāpievieno Gada ienākumu deklarācijai. To būs iespējams izdarīt arī “E-busiņā”, jo tas ir aprīkots ar portatīvo datoru, mobilo internetu un dokumentu skeneri.

  Cita VID rīcībā esošā informācija - nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem – deklarācijā tiks atspoguļota automātiski.

  Ja persona nav internetbankas lietotājs, “E-busiņā” būs arī iespēja noslēgt līgumu par EDS lietošanu, tādējādi iegūstot EDS lietotājvārdu un paroli, ar kuru varēs pieslēgties sistēmai un izmantot visus tajā pieejamos VID e-pakalpojumus.

  Atgādinām, ka Gada ienākumu deklarācija par 2015. gadā gūtajiem ienākumiem laikā no 2016. gada 1. marta līdz 1.jūnijam obligāti jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

  - veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.),

  - guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa),

  - guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2015. gadā pārsniedza 4000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas),

  - guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas), un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā,

  - guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā, no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

  Vēršam uzmanību, ka tām fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, Gada ienākumu deklarācija par 2015. gadu obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS.

  Savukārt brīvprātīgi Gada ienākumu deklarāciju aicinām iesniegt tos nodokļu maksātājus, kuri vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem - saņemtajiem ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības iegūšanas pakalpojumiem, veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, veiktajām iemaksām pensiju fondos vai par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem. 2016. gada laikā pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli var pieprasīt par 2015., 2014. un 2013. gadu.

  Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī iesūtīt savu jautājumu rakstiski VID mājaslapā „Uzdot jautājumu VID”.

  Daugavpils novada pagastu apmeklēšanas grafiks:

  1. marts

  Līksna – plkst. 9.00-10.30

  Nīcgale – plkst. 11.00-12.30

  Kalupe – plkst. 13.00-14.30

  Vabole – plkst. 15.00-16.30

  2. marts

  Biķernieki – plkst. 11.00-12.30

  Naujene – plkst. 13.00-14.30

  Maļinova – plkst. 15.00-16.30

  3. marts

  Saliena – plkst. 9.00-10.30

  Vecsaliena – plkst. 11.00-12.30

  Silene – plkst. 13.00-14.30

  Tabore – plkst. 15.00-16.30

  4. marts

  Medumi – plkst. 9.00-10.00

  Svente – plkst. 10.30-11.30

  Kalkūni – plkst. 12.00-13.00

  Mirnijs (Laucese) – plkst. 13.30-14.30

  Demene – plkst. 15.00-16.00

  Šie pakalpojumi ir pieejami arī Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Špoģu ciemā.

  Informāciju sagatavoja: Evita Teice-Mamaja Sabiedrisko attiecību daļas galvenā speciāliste Tālr. 67122668, 26351438

 • Par Vecsalienas muižas pils durvju restaurāciju!

  Vecsalienas pagasta pārvalde aicina piedalīties tirgus izpētes procedūrā par Vecsalienas muižas pils, valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa, aizsardzības Nr. 8963, ēkas Dienvidu fasādes galveno durvju restaurāciju.

  Piedāvājumus jāiesniedz personīgi vai ar pasta sūtījumu līdz 2016. gada 11. martam Vecsalienas pagasta pārvaldē, adrese: Červonkas pils, Červonka, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5465, tālr.: 65475870, e-pasts:parvalde@vecsaliena.lv

  Informācija par darba uzdevumu: Daugavpils novada Kultūras pārvalde, vadītāja Ināra Mukāne, tālr. 654 76832, 29191840, e.pasts: inara.mukane@dnd.lv

  Pielikumā:

  Darba uzdevums, 1.pielikums.docx

  Veidne piedāvājuma sagatavošanai, 2.pielikums.docx