Jaunumi

 • Cienījamie Vecsalienas pagasta iedzīvotāji!

  Vecsalienas pagasta pārvaldes telpās Červonkas pilī 23.aprīlī pl.14.00 notiks tikšanās ar pagasta iedzīvotājiem.Aicinām jūs aktīvi piedalīties sapulcē, lai saņemtu informāciju par pagasta pārvaldē 2013.gadā paveikto darbu un plāniem 2014.gadam, kā arī uzdotu jautājumus novada domes vadībai, deputātiem un speciālistiem.

 • Vecsalienas pagastā notiks Lielā Talka.

  2012.gada 21.aprili Vecsalienas pagastā notiks Lielā Talka. Aicinām piedalīties Vecsalienas jauniešus un iedzīvotājus Červonkas pils parka sakopšanā . Lielās Talkas laikā tiks apbalvoti aktīvākie pagasta jaunieši par piedalīšanos sporta un citās aktivitātēs , kā arī notiks koku stādīšana un desiņu cepšana.
 • Latvijā notiks 10.Saeimas vēlēšanas.

  2010.gada 2. oktobrī, sestdienā, Latvijā notiks 10.Saeimas vēlēšanas. Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu dienā būs no pulksten 7.00 līdz 20.00.
 • Daugavpils novada pašvaldība aicina piedalīties novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādes procesā

  Pēc pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas vieni no nozīmīgākajiem Daugavpils novada pašvaldības uzdevumiem ir novada attīstības programmas un novada teritorijas plānojuma izstrāde. Tas it īpaši svarīgi šodien, kad pašreizējā ekonomiskā situācija valstī liek kritiski izvērtēt iepriekš paredzētos attīstības virzienus un to īstenošanas veidus, kā arī novada teritorijā esošo nekustamo īpašumu izmantošanas iespējas.
 • PAR DZĪVESVIETAS DEKLARĒŠANU JĀMAKSĀ VALSTS NODEVA

  Ar 2009. gada 1. jūliju stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.720 „Noteikumi par valsts nodevas par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrācijas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem”. Līdz ar to par dzīvesvietas deklarēšanu pašvaldībā un pa pastu būs jāmaksā valsts nodeva trīs latu apjomā.