04.12.2007. Ķinas cirka izrāde bērniem no sociāli neaizsargātām grupām.

Padomes sociālā darbiniece Tatjana  Smargune piepalīdzot kluba vadītājai Ritai Piščikai organizēja braucienu uz Ķīnas cirka izrādi  Sporta un kultūras pilī Daugavpilī.Sociālā darbiniece lūdza pagasta padomi iedalīt līdzekļus brauciena izdevumu apmaksai .—–Bērniem  invalīdiem ,bērniem no trūcīgām ģimenēm un bērniem bāreņiem tika uzklāts gan pusdienu , gan saldais galds kafejnīcā ,un pēc tam bērni priecājās par cirka izrādi .Šiem bērniem tā bija lieliska Ziemassvētku dāvana