07.06.2007.plkst.10.00 -Bērnības svētki

07.06.2007.plkst.10.00 -Bērnības svētki  Vecsalienas klubā  Programmā:pasaka ,spēles , atrakcijas, saldais galds.Ieeja pēc ielūgumiem