08.05.2008.pensionāru un invalīdu sarīkojums “Lakatu balle”

08.05.2008. Vecsalienas klubā notika pensionāru un invalīdu balle.Programmā pašvaldības darbinieku spēkiem veidots koncerts ,cienasts ,dejas,konkursi ,spēlēja Krāslavas ansamblis