12.04.2009. plkst.7.00 Lieldienu Dievkalpojums Elernes katoļu baznīcā

12.04.2009. plkst.7.00 Lieldienu Dievkalpojums Elernes katoļu baznīcā

Autobuss – Ls 0,50