20.oktobrī Vecsalienas pilī notika svinīgs pasākums ,veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 90.gadadienai un arī Zemnieku balle

Pasākuma sākumā iedzīvotājus savā uzrunā sveica padomes priekšsēdētājs Semeons Pavlovs . Par Latvijas dibināšanas vēsturi varējām dzirdēt bibliotēkas vadītājas Līksmas Pukinas stāstījumā.Par pagasta sasniegumiem un nākotnes plāniem pastāstīja deputāte ,padomes galvenā grāmatvede Kira Raķele ,kas pateicās par darbu gan pašvaldības darbiniecēm , gan pagasta iedzīvotājiem .—–

 

Turpinājumā tika sumināti konkursa „Sakopsim savu sētu „ uzvarētāji un laureāti un „Amatniecības konkursa „ dalībnieki`.
Vērtēšanas komisijas locekļi Valija Jurķāne un Tatjana Smargune sveica apbalvotos ar atzinības rakstiem , naudas balvām un balvām ,kā arī ar košumkrūmiem . Pirmo vietu ieguvēji Žanis un Svetlana Kukjāni,Zenta un Sergejs Koļesņikovi , II vietā –Fetīnija un Fjodors Orehi , trešajā –Tamāra un Ivans Dubovski , vairāk kā desmit saimniecībām tika pasniegtas veicināšanas balvas .

   

Ar atzinības rakstiem un košumkrūmiem tika sveikti arī pastāvīgie sponsori – SIA „Dubiki” un SIA „Vels -2”. 

Ar Atzinības rakstu par ilggadīgu , godprātīgu un prasmīgu darbu iedzīvotāju veselības aprūpē un sakarā ar 65.gadu jubileju tika apbalvota Vecsalienas Feldšeru veselības punkta feldšere Faina Mizere ,kura gandrīz 40 gadus strādā Vecsalienas un Salienas pagasta iedzīvotāju veselības aprūpē.

Svinīgā sarīkojuma dalībniekus priecēja Daugavpils rajona kultūras nama popgrupas „Stage on” dalībnieces ,kurām tika pasniegta saldumu tūta un ziedi .

Kamēr jaunie talanti posās koncertam pils foajē visi tika cienāti ar pašceptiem ābolu pīrāgu un pīrādziņiem ar tēju. Turpat pils foajē varēja apskatīt amatnieku darbus un fotoizstādi ar konkursa „Sakopsim savu sētu „rezultātiem .

Taču vakars turpinājās- pils diskotēku zālē sapulcējušos gaidīja padomes un sponsoru spēkiem klātais galds. Vēlreiz tika veltīti pateicības vārdi sponsoriem :SIA”Dubiki” ,SIA”Vels 2” , A/S „Latgales piensaimnieks”. Spēlēja vokāli instrumentālais ansamblis, kas nogurušajiem zemniekiem lika aizmirsties dejā . Jautrības netrūka, aktīvi piedalījās visi vakara dalībnieki , gan spēlēs , gan konkursos , gan anekdošu stāstīšanā ,gan kopīgas dziesmas un dejas .

Kaut gan no rīta gaidīja atkal smaga darba diena , iekarsušie zemnieki ilgi nevarēja izklīst, svētki turpinājās līdz pat rīta gaiļiem . Un vēlreiz varam pārliecināties ,ka īsti darba rūķi prot gan strādāt ,gan uzturēt savu sētu spodrībā , gan nodarboties ar amatniecību ,gan arī atpūsties .