2014.gada 03.aprīlī ir sākusies iepirkuma procedūra projektam ”Ūdenssaimniecības attīstība Vecsalienas pagasta Červonkas ciemā”

Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada, Vecsalienas pagasta, Červonkas ciemā – ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība , sūkņu stacijas izbūve un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija. 

(vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/082/101)

Pieteikšanās līdz 06.05.2014.gadam.

Sīkaku informāciju skatīt sadaļā: www.vecsaliena.lv/iepirkumi