2015.gada 17.novembrī pl.15.00 Vecsalienas pagasta pārvaldes Červonkas pils muižā notika pasākums

2015.gada 17.novembrī pl.15.00 Vecsalienas pagasta pārvaldes Červonkas pils muižā notika pasākums , kurš tika veltīts Latvijas Proklamēšanas 97.gadadienai.

Vecsalienas pagasta iedzīvotājus ar svētku uzrunu sveica Vecsalienas pagasta pārvaldes vadītājs Semeons Pavlovs un novada domes  deputāts Hrapāns Valērijs.

Svētku pasākumu rotāja Skrudalienas pamatskolas un Salienas viduskolas  skolēnu dziesmas un dejas.

            Pasākuma laikā tika pasniegts Daugavpils novada domes ‘’Pateicības raksts ‘’ pagasta pārvaldes daudzgadīgajai darbiniecei  kasierei , nekustamā īpašuma nodokļu inspektorei Svetlanai Maskaļonokai.

            Svētku pasākumam tuvojoties , tika izsludināta amatieru izstāde, kurā piedalijās Vecsalienas pagasta iedzīvotāji , jaunieši un skolēni. Viena no izstādēm sar nosaukumu

 ‘’ Vecsalienas muižās vēšture fotogrāfijās , otra izstāde – ‘’Mans mīļais novads – mana Latgale’’.

            Jaunatnes lietu atbilgā persona Jūlija Smargune apbalvoja labākos izstādes dalībniekus : 1. vieta tiak pasniegta Ingai  Kaveckai   un pateicības raksti tika pasniegti Olgai dadekai , Milanai Ločāi , Allai Abuhovičai , Žanim Sproģim, Evelīnai Kursītei un Arinai Kursītei.