27.11.2007. plkst.10.00 Daugavpils novada apvienošanās projekta 1. redakcijas publiskā apspriešana.

27.11.2007. plkst.10.00 Vecsalienas pagasta padomes lielajā zālē  notiks Daugavpils novada apvienošanās projekta 1. redakcijas publiskās apspriešanas sapulce .

Vecsalienas pagasta padome lūdz pagasta iedzīvotājus aktīvi iesaistīties  apspriešanas procesā un dot savus priekšlikumus , to varēs izdarīt  līdz 30.11.2007.—–

Sīkāka informācija apr novada apvienošanās projektu  Daugavpils  rajona padomes mājas lapā