2019.gada ES TM sezonas semināru un konsultāciju grafiks pa pagastiem

Dienvidlatgales RLP

2019.gada ES TM sezonas semināru un konsultāciju grafiks pa pagastiem

Datums Norises laiks Mācību veids Novads/pilsēta Adrese
22.03.2019 1000 Informatīvais seminārs Dagda (Tautas nams) Dagda,Alejas iela 29
27.03.2019 1000 Informatīvais seminārs Rožupe (Kultūra nams) Rožupe, Draudzības laukums 3
01.04.2019 1000 Informatīvais seminārs Krāslava (Kultūra nams) Krāslava,Rīgas iela 26
03.04.2019 1000 Informatīvais seminārs Daugavpils (LLKC birojs) Daugavpils,Sēlijas

iela 25

04.04.2019 1000 Informatīvais seminārs Preiļi (Mūzikas un mākslas skola) Preiļi, Raiņa bulvāris 26
10.04.2019 1000 Informatīvais seminārs Ilūkstē (Kultūras nams) Ilūkste, Brīvības ielā 12
24.04.2019 1000-1500 LAD konsultācijas Daugavpils nov. Naujene

(Pagasta pārvaldes telpas)

Naujene, Skolas

iela 15

25.04.2019 1000-1500 LAD konsultācijas Daugavpils nov. Līksna

(Pagasta pārvaldes telpas)

Līksna, Daugavas iela 8
07.05.2019 1000-1500 LAD konsultācijas Daugavpils nov. Demene

(Pagasta pārvaldes telpas)

Demene, Briģenes iela 2
08.05.2019 1000-1500 LAD konsultācijas Daugavpils nov. Medumi

(Pagasta pārvaldes telpas)

Medumi, Alejas iela 2
09.05.2019 1000-1500 LAD konsultācijas Daugavpils nov. Skrudaliena

Tabore

(Pagasta pārvaldes telpas)

Silene, Skaistas iela 9,

Tabore, Oktobra iela 2a

14.05.2019 1000-1500 LAD konsultācijas Daugavpils nov. Vecsaliena

Saliena

(Pagasta pārvaldes telpas)

Vecsaliena,

Červonkas pils

Saliena. Centrāles

iela 24

15.05.2019 1000-1500 LAD konsultācijas Dagdas nov.

Ezernieki

Bērziņi

(Pagasta pārvaldes telpas)

Ezernieki (saieta nama telpas)

Bērziņi, Bērzu iela 2

16.05.2019 1000-1500 LAD konsultācijas Krāslavas nov.

Indra

(Pagasta pārvaldes telpas)

Indra, Pasta iela 2

 

Konsultācijas par Platību maksājumu pieteikumu aizpildīšanu varēs saņemt katru dienu Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldē – Preiļos, Mehanizatoru ielā 2a, kā arī sektoros:

  • Daugavpilī, Sēlijas ielā 25, 1.st.
  • Krāslavā, Skolas ielā 9, 2.st.

 

Semināra kārtība:

  • Lauku atbalsta dienesta aktualitātes Eiropas Savienības tiešajos maksājumos 2019. gada platību sezonā. Lektors: Eiropas Savienības Tiešo maksājumu daļas vadītājs Aivars Znotiņš
  • Lauku atbalsta dienesta aktualitātes LAP pasākumos (tai skaitā LEADER). Lektors: Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītājs Normunds Lāčaunieks,
    Valsts atbalsta un LEADER projektu daļas vadītāja Dace Saulīte.