Aizbraukušie latgalieši vēlas atgriezties dzimtenē.

Jau mēnesi Latgales plānošanas reģionā darbojas remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska. Speciālista darbību nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pilotprojekts “Reģionālais koordinators remigrācijas veicināšanai”. Šis projekts paredzēts, lai veicinātu tautiešu interesi atgriezties Latvijā. Remigrācijas koordinatora darbība ir vērsta uz konkrētu cilvēku reālām vajadzībām.

Astrīda Leščinska: “Man kā remigrācijas koordinatoram ir būtiski kļūt par uzticības personu tautiešiem, kas šobrīd dzīvo ārvalstīs, izzināt viņu vajadzības un problēmsituācijas, kas kavē pārcelšanos atpakaļ uz dzimteni. Es sniedzu priekšlikumus kā risināt jautājumus, kas saistīti ar nodarbinātību, dzīvesvietu un izglītības iestādes izvēli remigrantu bērniem.”

Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatora darbā liela nozīme ir sadarbībai ar VARAM, Latgales reģiona pašvaldībām, Nodarbinātības valsts aģentūru un citām valsts institūcijām. Galvenais uzdevums ir sazināties ar personām, kas šobrīd dzīvo ārvalstīs, izzināt viņu vajadzības un problēmsituācijas, kas kavē pārcelšanos atpakaļ uz Latviju, sniedzot priekšlikumus kā jautājumus atrisināt. Kā norāda Astrīda Leščinska remigrantu interese par šo pilotprojektu ir liela. Koordinatore šobrīd darbojas ar 10 potenciālajām ģimenēm, kas izteica vēlmi atgriezties Latgalē un četrām, kas jau ir atgriezušās dzimtajā vietā, piemēram – Daugavpilī, Līvānos un Rēzeknē.

Astrīda Leščinska: “Situācijas un atgriešanās iemesli ir individuāli. Interesi lielākoties izrāda ģimenes ar bērniem. Vecākiem ir svarīgi tas, ka Latvijā bērniem ir pieejama kvalitatīva izglītības programma, pie tam, daudzas pašvaldības skolēniem nodrošina bezmaksas pusdienas un sabiedrisko transportu. Liels pluss ir iespēja apmeklēt dažādus interešu pulciņus.”

Interesi par šo pilotprojektu raisa iespēja saņemt reālu finansiālu atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai. Šobrīd plānots, ka katrā no reģioniem tiks atbalstīti vismaz 4 uzņēmējdarbība projekti, kuriem tiks piešķirts finansējums līdz 9000 eiro katram. Šis finansējums būs atspēriena punkts atgriežoties mājās.

Pagaidām tautieši ir atsaukušies no sekojošām Eiropas valstīm: Lielbritānijas, Īrijas un Vācijas. Šajā projektā svarīgs ir informatīvais atbalsts. Latgales plānošanas reģiona koordinatore saziņu ar tautiešiem lielā mērā veic arī sociālajos tīklos, tāpēc vietnē www.facebook.com tika izveidota lapa “Es atgriežos Latgalē!”, kur tiek ievietota aktuāla informācija par atgriešanās iespējām dzimtenē. https://www.facebook.com/es.atgriezos.latgale/

20 dienu laikā lapai ir vairāk nekā 100 sekotāju. Aktīvi tiek apzināti tautieši arī sociālo tīklu diasporu grupās.

Šis projekts Latgalei ir ļoti nozīmīgs, ikviena pašvaldība ir gatava nākt pretī iedzīvotājiem, kuri vēlēsies atgriezties un dzīvot tās administratīvajā teritorijā, kopā celt reģiona labklājību un Latvijas tautsaimniecību. Lai sazinātos ar Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatori Astrīdu Leščinsku, aicinām zvanīt pa tālruni: 65423801 vai sūtīt e-pastu: astrida.lescinska@lpr.gov.lv.