Bibliotēka

Laipni lūdzam Vecsalienas pagasta bibliotēkā!

P1000137

Aktuālā informācija:

Cien.lasītāji! Ja Jūs jau esat izlasījuši visas grāmatas mājas un gribat atrast kādu ļoti aizraujošu grāmatu, tad bibliotēka piedāvā Jums tādu iespēju – iepazīties ar jaunu grāmatu piedāvājumu.

“Nāc!Mums ir ko lasīt!”

Bibliotēka ir vietējais kultūras , izglītības un informācijas centrs, kas savus pamatpakalpojumus piedāvā bez maksas. Vecsalienas pagasta bibliotēkā ir pieci datori ar interneta pieslēgumu. Bibliotēkas lietotāji izmanto datora, skenera, printera un kopētāja pakalpojumus. Ir iespēja izmantot e-pasta pakalpojumus.

Vecsalienas pagasta bibliotēkas misija:

Sekmēt sabiedrības intelektuālo un ekonomisko attīstību, nodrošināt pieeju informācijai, idejām un daiļdarbiem neatkarīgi no vides un robežām. Iekļauties tālākajā sabiedrības informatizācijas procesā, piedāvāt un nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt lietotāji, nodrošināt kulturālu, saturīgu laika pavadīšanu.

Vecsalienas pagasta bibliotēkas mērķis:

Sniegt ikvienam bibliotēkas lietotājam kvalitatīvus bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus. Sekmēt Vecsalienas pagasta bibliotēkas attīstību, nodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu krājuma attīstību, padziļināt un paplašināt augstvērtīgu literatūras klāstu, sekmēt kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu.

Bibliotēka piedāvā:

 • brīvpieejas grāmatu krājums;
 • 19 nosaukumu, periodiskie izdevumi;
 • 5 datorizētas lietotāju darba vietas;
 • bezmaksas pieeja interneta resursiem;
 • bezmaksas multifunkcionali iekārtu pakalpojumi (kopēšana, drukāšana, skenēšana);
 • datu bāzes Letonika,  Lursoft
 • bibliogrāfiskas uzziņas un konsultācijas;
 • konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām;
 • SBA pakalpojumu sniegšana;
 • lasīšanu un grāmatu popularizējošie pasākumi;
 • ekskursijas

Bibliotēkā visi pakalpojumi ir bezmaksas.

Informāciju par Vecsalienas pagastu bibliotēkas fondu jūs varat atrast Daugavpils novada elektroniskajā kopkatalogā. http://naujene.biblioteka.lv/alise/ Lai veicas!

Vecsalienas pagasta bibliotēkas darba laiks:

 • Pirmdiena – Brīvdiena
 • Otrdien       8.00 -12.00  12.30-16.30
 • Trešdien     8.00 -12.00 12.30-16.30
 • Ceturtdien  8.00 -12.00  12.30-16.30
 • Piektdien    8.00 -12.00 12.30-16.30
 • Sestdien      8.00 – 12.00 12.30-16.30
 • Svētdiena –  Brīvdiena

Vecsalienas pagasta bibliotēkas bibliotekāro stundu piedāvājums 2019. gadā

Vecsalienas bibliotekārās stundas

Bibl. stundas 2019.


Informācija par bibliotēkas krājumu

Daugavpils novada Vecsalienas pagasta bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 2015.-2018. gadam

Statistika par 2018. gadu

Statistiskie radītāji: (no 2016. gada līdz 2018. gadam)

2016 2017 2018
Lietotāji  186  179  186
Apmeklējumi  1550 1572 1775
Izsniegums  4165 4191 4697
Krājums 3541 3560 3582

Vecsalienas pagasta bibliotēka dibināta 1945. gada. Kopš 1945.gada Vecsalienas bibliotēka atrodas Vecsalienas pagasta pārvaldes ēkā otrajā stāvā. Latvijas Republikas kultūrministrijas 2003. gada 14. oktobrī Vecsalienas pagasta bibliotēkas reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras Ministrija bibliotēkas reģistrā. Bibliotēkas reģistrācijas apliecība Nr.BLB0098. Vecsalienas pagasta bibliotēka akreditēta 2016.gada 14.decembrī, bibliotēkai pieškirts vietējās nozīmes status. Izsniegta LRKM bibliotēkas akreditacijas apliecība Nr. 772A. 2008. gadā bibliotēkā ir veikts kapitāls remonts. Interneta zālē atrodas 5 datori un multifunkcionālā iekārta. Bibliotēkas apmeklētājiem ir iespēja izmantot šos datorus un interneta resursus, kā arī drukāšanas un kopēšanas pakalpojumus.

Kontaktinformācija: 

adrese: Červonkas pils, Červonka, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5465

tālrunis: 65475871

e-pasts:biblioteka@vecsaliena.lv

Vadītāja: Valentīna Morskova

e-pasts: valentina.morskova@inbox.lv

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama: www.vecsaliena.lv un www.kulturaskarte.lv

Esiet laipni gaidīti bibliotēkā!