BRĪVO ZEMJU SARAKSTS VECSALIENAS PAGASTĀ

BRĪVO ZEMJU SARAKSTS VECSALIENAS PAGASTĀ UZ 01.08.2017.

Kadastra apzīmējums Platība, ha Adreses Lietošanas mērķis
44960030124 0,90 Lazdukalni lauksaimniecība
44960040170 2,40   noliktavu apbūve
44960060149 0,40   lauksaimniecība
44960020071 2,20 Rudziši-2 lauksaimniecība
44960060054 2,00 Prodes-1 lauksaimniecība
44960020191 2,10   lauksaimniecība
44960040115 2,67 Bērzi-1 lauksaimniecība
44960090105 1,50 Rema lauksaimniecība
44960050092 4,10 Cimdiņi lauksaimniecība
44960050436 1,20 Oši lauksaimniecība
44960080022 0,60 Kirliški-4 lauksaimniecība
Zemes vienības- starpgabali      
44960040097 0,20   lauksaimniecība
44960050381 0,20 Tartaks-11A lauksaimniecība
44960050470 0,10   Ind. dz. māju apbūve
44960090154 0,15   lauksaimniecība
44960090149 0,06 Rema lauksaimniecība
Citi apgrūtinājumi      
44960020047 1,00 Kalniņi-5 Ind. dz. māju apbūve
44960080115 1,30 Rema lauksaimniecība
44960050242 0,06   lauksaimniecība
44960060167 1,00 Saliņas lauksaimniecība
44960060168 1,41 Saliņas lauksaimniecība
44960020071 2,20 Rudzīši lauksaimniecība
44960020073 2,40   lauksaimniecība
44960020146 1,90 Upenes G lauksaimniecība
44960040115 2,67 Bērzi-1 lauksaimniecība
44960050295 3,50   lauksaimniecība
44960060054 2,00 Prodes-1 lauksaimniecība
44960080096 1,70 Upenes G lauksaimniecība
44960040068 1,90 Vizbuļi Ind. dz. māju apbūve
44960050405 0,70 Stigas lauksaimniecība
44960050476 1,10 Runči-5 lauksaimniecība
44960020144 0,70 Upenes G lauksaimniecība
44960020165 2,00 Červonka-77 lauksaimniecība
44960060141 0,20 Tartaks-9 Ind. dz. māju apbūve
44960020170 2,80 Tartaks 11a lauksaimniecība
44960020130 1,10   lauksaimniecība
44960050421 1,30 Červonka-86 lauksaimniecība
44960050408 2,00 Čerjomuška-1 lauksaimniecība
44960050415 1,60 Dzintari-2 lauksaimniecība
44960030106 1,10 Kalni-A lauksaimniecība
44960010043 1,50   lauksaimniecība
44960030121 0,60 Upenes G lauksaimniecība
44960040062 0,72 Palmas-1 lauksaimniecība
44960040122 0,40 Rema lauksaimniecība
44960060120 0,84 Jugaņina 6M lauksaimniecība
44960050036 0,30 Červonka 98 lauksaimniecība
44960050369 0,02   lauksaimniecība
44960030074 3,00 Avotņi lauksaimniecība
44960050395 1,59   lauksaimniecība
44960010045 1,50 Upenes mežsaimniecība
44960010035 1,62 Upenes mežsaimniecība
44960010036 2,72 Upenes mežsaimniecība
44960010038 3,10 Upenes mežsaimniecība
44960050406 0,40 Červonka lauksaimniecība
44960070088 0,50   lauksaimniecība
44960060036 3,80   lauksaimniecība