Būvdarbu veikšanas norise Vecsalienas pagasta pārvaldē

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) (vien. Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/082/101) realizējamā projekta ,,Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada, Vecsalienas pagasta,Červonkas ciematā” būvdarbu veikšanas norise:

Tiek veikti sekojošie pasākumi:                                      

1. Būvdarbu laukumā tiek uzstādīta kanalizācijas sūkņu stacija.

2. Ir paveikta lielāka daļa būvdarbu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu laukumā, bet vēl būs veikti labiekārtošanas darbi.

3. Ierīkota attīrīto notekūdeņu izplūdes vieta.
17.09.2014.