Būvdarbu veikšanas norise Vecsalienas pagasta pārvaldē

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF)(vien. Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/082/101)  realizējamā projekta ,,Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada,Vecsalienas  pagasta, Červonkas ciematā” būvdarbu veikšanas norise:

1. Ir uzstādīta un pieslēgta kanalizācijas sūkņu stacija.

2. Ir paveikti būvdarbi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu laukumā.


3. Notiek labiekārtošanas darbi, pēc būvdarbu pabeigšanas pieslēgumu un aku ierīkošanas vietās.

4. Tiek veikta ūdens pazemes aizbīdņu marķēšana atbilstoši tehniskajam projektam.

17.10.2014.