Būvdarbu veikšanas norise Vecsalienas pagasta pārvaldē.

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) realizējamā projekta,,Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada, Vecsalienas pagasta, Červonkas ciematā”.

(vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/082/101)

Tiek veikti sekojošie pasākumi:

1. Būvdarbu laukumā pie attīrīšanas iekārtām uzstādīts informatīvais stends saskaņā ar projekta publicitātes prasībām.

2. Tiek veikti būvdarbi atbilstoši tehniskajam projektam

3. Būvdarbi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu laukumā

4. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas uzstādīšana

 

06.08.2014