Daugavpils novada deputātu pieņemšana jūlijā

Daugavpils novada deputāti pieņem Vecsalienas pagastā:

  • Juris Livčāns, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs:

24.07., no plkst. 09.00 līdz plkst. 10.00, Vecsalienas pagasta pārvaldē

  • Svetlana Kursīte, Vecsalienas pagasta pāvaldes sekretāre/lietevde:

10.07., no plkst.9.00 – līdz plkst. 12.00 Vecsalienas pagasta pārvaldē