Daugavpils novada domes deputātu iedzīvotāju pieņemšana 2016.gada decembrī

Janīna Jalinska 12.12.

16.12.

19.12.

Kalkūnes pagasta pārvalde

Naujenes kultūras centrs, Lociki

Vecsalienas pagasta pārvalde

14.00-15.00

13.00-14.00

15.00-16.00

Arvīds Kucins Iedzīvotāju pieņemšana decembrī nenotiks
Daina Amosova 15.12.

29.12.

Kalkūnes pagasta pārvalde

Kalkūnes pagasta pārvalde

14.00-17.00
15.00-17.00
Jānis Belkovskis 05.12.

19.12.

Špoģu vidusskola
Dubnas pagasta pārvalde
15.00-18.00

15.00-17.00

Andrejs Bruns 05.12.

13.12.

Laucesas kultūras nams, Mirnijs Sabiedriskais centrs „Laucesa”, Laucesa 9.00-12.00

9.00-12.00

Valērijs Hrapāns 06.12.

13.12.

Vecsalienas pagasta pārvalde

Kumbuļu iedzīvotāju pakalpojumu centrs, Demenes pagasts

10.00-12.00

10.00-12.00

Roberts Jonāns 06.12. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns 02.12.

19.12.

Ambeļu pagasta pārvalde

Biķernieku  pagasta pārvalde

13.00-16.00

13.00-16.00

Edgars Kucins 06.12.

 

13.12.

Naujenes jaunatnes un sporta centrs,  Daugavas iela 34, Krauja
Naujenes jaunatnes un sporta centrs,  Daugavas iela 34, Krauja
15.00-18.00
16.00-18.00
Jānis Kudiņš 05.12.

 

19.12.

Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13-215, Daugavpils
Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13-215, Daugavpils
13.00-15.00

 

13.00-15.00

Janīna Kursīte 02.12.

 

09.12.

 

16.12.

 

Latgales partijas birojs, Rīgas iela 20, Daugavpils

Latgales partijas birojs, Rīgas iela 20, Daugavpils

Latgales partijas birojs, Rīgas iela 20, Daugavpils

10.00-12.00

 

10.00-12.00

 

10.00-12.00

Juris Livčāns 05.12.

12.12.

19.12.

Biķernieku pagasta pārvalde

Salienas pagasta pārvalde

Naujenes pagasta pārvalde

9.00-10.00

9.00-10.30

9.00-10.00

Anita Miltiņa 05.12.

12.12.

SIA „LLKC”, Sēlijas iela 25, Daugavpils

SIA „LLKC”, Sēlijas iela 25, Daugavpils

9.00-12.00

9.00-12.00

Vjačeslavs Moskaļenko 16.12.

28.12.

Ambeļu pagasta pārvalde

Medumu pagasta pārvalde

9.30-10.30 10.00-12.00
Aivars Rasčevskis 01.12.

05.12.

Kalupes pagasta pārvalde

Kalupes pagasta pārvalde

15.00-18.00

15.00-18.00

Aleksandrs Sibircevs 02.12.

14.12.

Sventes vidusskola

Sventes vidusskola

16.00-18.00

16.00-18.00

Aleksandrs Studeņņikovs 28.12. Biķernieku pagasta pārvalde 8.30-9.30