Deputātu iedzīvotāju pieņemšana 2016. gada maijā

 Valērijs Hrapāns 11.05.2016. no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 Vecsalienas pagasta pārvaldes telpās