Daugavpils novada domes deputātu iedzīvotāju pieņemšana 2018. gada novembrī

 Janīna Jalinska Iedzīvotāju pieņemšana novembrī nenotiks
Arvīds Kucins 29.11. Sventes pagasta pārvalde 15.00-16.00
Aivars Rasčevskis 05.11. 12.11. Kalupes pagasta pārvalde

Kalupes pagasta pārvalde

15.00-18.00

15.00-18.00

Jānis Belkovskis 05.11. 26.11. Špoģu vidusskola

Dubnas pagasta pārvalde

15.00-18.00

15.00-17.00

Andrejs Bruns 05.11. 20.11. Laucesas pagasta pārvalde

Sabiedriskais centrs „Laucesa”, Laucesa

13.00-16.00

9.00-12.00

Valērijs Hrapāns 07.11. 14.11. 21.11. Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena” Skrudalienas pagasta pārvalde

Kumbuļu iedzīvotāju pakalpojuma centrs

10.00-12.00

10.00-12.00 10.00-12.00

Viktors Kalāns 05.11. 26.11. Salienas pagasta pārvalde

Vecsalienas pagasta pārvalde

10.00-13.00 10.00-13.00
Edgars Kucins Iedzīvotāju pieņemšana novembrī nenotiks
Jānis Kudiņš 05.11.

 

26.11.

Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13-215, Daugavpils

Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13-215, Daugavpils

15.00-17.00

 

15.00-17.00

Janīna Kursīte Iedzīvotāju pieņemšana novembrī nenotiks
Juris Livčāns 07.11. 14.11. 28.11. Daugavpils novada dome, 53.kabinets Daugavpils novada dome, 53.kabinets Daugavpils novada dome, 53.kabinets 13.00-14.00

13.00-14.00 13.00-14.00

Visvaldis Ločs 01.11. 08.11. 22.11. Medumu pagasta pārvalde

Medumu pagasta pārvalde

Medumu pagasta pāvalde

13.00-15.00

13.00-15.00 13.00-15.00

Aleksejs Mackevičs 05.11. 12.11. 20.11. Biķernieku pamatskola

Biķernieku pamatskola

Biķernieku pamatskola

15.30-18.30

15.30-18.30  15.30-18.30

Vjačeslavs Moskaļenko 06.11. 13.11. 20.11. 27.11. Dubnas pagasta pārvalde

Laucesas pagasta pārvalde

Tabores pagasta pārvalde

Kalupes pagasta pārvalde

9.00-11.00

9.00-11.00

9.00-11.00

9.00-11.00

Olesja Ņikitina 05.11. 12.11. 26.11. Naujenes pagasta pārvalde

Naujenes pagasta pārvalde

Naujenes pagasta pārvalde

16.00-18.00 16.00-18.00

16.00-18.00

Aleksandrs Sibircevs 06.11. 13.11. 23.11. Sventes vidusskola

Sventes pagasta bibliotēka

Sventes vidusskola

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Regīna Tamane 13.11. 20.11. 27.11. Sventes pagasta pārvalde

Tabores pagasta pārvalde

Laucesas pagasta pārvalde

13.00-15.00 13.00-15.00

13.00-15.00