Ekskursija uz Daugavpili!

27.oktobrī rudens brīvlaikā jaunatnes lietu speciāliste Jūlija Smargune kopā ar Daugavpils novada domes deputātu V. Moskaļenko organizēja Vecsalienas pagasta skolēniem ekskursiju uz Daugavpili. Jaunieši  tika iepazīstināti ar Daugavpils cietoksni, ar tā vēsturi un Marko Rotko centru. Daugavpils vēsturi  palīdzēja labāk un interesantāk uzzināt interesanta gide. Turpinājumā bērnus gaidīja apskates ekskursija pa pilsētu. Bērniem tika piedāvāta iespēja apmeklēt Baznīcu kalnu, iepazīties ar konfesiju  atšķirību un specifiku. Ar lielu sajūsmu bērni pēc ekskursijas devās uz Daugavpils Ledus halli, kur veselu stundu slidoja, krita, cēlās un pozitīvi ielādējas uz mācību gada turpinājumu.

Noguruši, bet, laimīgi skolēni devās uz centrālo parku izmēģināt karuseļus.

Vecsalienas pagasta skolēni un viņu vecāki pateicās deputātam V. Moskaļenko un jaunatnes lietu speciālistei J. Smargunei par  organizēto  atpūtu Daugavpilī.