Senioru un cilvēku ar ierobēžotam vajadzībam pasākumu “Krievu tautas paražas” 15.05.2019.