Iedzīvotājiem žēl dzimtsarakstu nodaļas laulību reģistrācijas zāles

Iedzīvotājiem žēl dzimtsarakstu nodaļas laulību reģistrācijas zāles un visi nav apmierināti ,ka nodaļu vajadzēs meklēt “kaut kur” Daugavpilī – tā varētu būt viena ,piem.uz 3-4 pagastiem, ka jaunlaulātajiem vjadzēs iesniegt laulību iesniegumu nevis mēnesi vai divus iepriekš, bet gan pusgadu, kā tas Daugavpils dzimtsarakstu nodaļā—–

Iedzīvotājus uztrauca arī kas notiks ar pili un parku, vai vēl kāds par to rūpēsies, vai varbūt tas všs tiks izpārdots bagātajiem miljonāriem

Iedzīvotāji varēja iesniegt savus ierosinājumus par sabiedriskā trasnporta kustības grafiku ,kas tiks apkopots un iesniegts rajona padomei