Iedzīvotāju ievērībai par 2017.gada NLIZ

Lūdzam iepazīties ar zemāk minēto sarakstu par LAD datiem par neapstrādātajām lauksaimniecībā izmantojamajām zemēm.

Gadījumā, ja Jums ir pretenzijas par zemes apsekošanas rezultātiem, Jums ir iespēja līdz 2018.gada 1.aprīlim iesniegt Daugavpils novada domē vai Vecsalienas pagasta pārvaldē iesniegumu ar lūgumu veikt atkārtotu  lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanu.

VECSALIENA_NLIZ