Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada Vecsalienas pagasta teritorijā

Izsludināts: 2015.04.22
Identifikācijas numurs: VPP2015/2
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: VPP2015/2
CPV kods: 90000000-7
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.05.2015. pl.10.00
Pasūtītāja nosaukums: Vecslaienas pagasta pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000031014
Adrese: Červonkas pils , Červonka , Vecsalienas pagasts , Daugavpils novads, LV – 5465
Tālrunis: 65475870
Fakss: 65449301
Kontaktpersona: Bruno Staltmanis 65475870
Dokumentācija: Nolikums atkritumu apsaimniekošanai_VPP_2015_2

Vecsalienas_pagasta_teritiorjas_karte_4_pielikums

Lēmums_iepirkumam_VPP2015_2

Uzvarētāja nosaukums: SIA”Clean R”
Uzvarētāja cena: 7660.80 euro bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 22.04.2015.
Risinājums: Līgums_iepirkumam_VPP2015_2