Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada, Vecsalienas pagasta, Červonkas ciemā – ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība , sūkņu stacijas izbūve un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija.

Izsludināts: 2014.06.05
Identifikācijas numurs: VPP2014/3/ERAF
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: VPP2014/3/ERAF
CPV kods: 45000000-7 – Celtniecības darbi
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 15.05.2014.
Pasūtītāja nosaukums: Vecsalienas pagasta pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000031014
Adrese: Červonkas pils , Vecsalienas pagasts , Daugavpils novads . LV- 5465
Tālrunis: 65475870
Kontaktpersona: Iveta Valpētere
Dokumentācija: Nolikums_VPP_2014_3_ERAF_27032014_2-1

Tehniskais projekts – sk. http://www.dnd.lv/UserFiles/file/2014/cervonka.zip

Grozījumi dokumentācijā: Uzmanību! 2014.gada 24.aprīlī grozīts  konkursa nolikums , tāpēc piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 15.maijam  plkst.10.00, ņemot vērā grozījumus.

Nolikums_VPP_2014_3_ERAF_27032014_2_ar_grozijumiem

Veiktās izmaiņas nolikmā  ir izdalītas sarkanā krāsā.

Uzmanību!

Grozīts nolikuma 6. pielikuma ”Līguma projekts” 3.11. apakšpunkts , paredzot tajā apakšuzņēmēju nomainīšanas kārtību .

Nolikums_VPP_2014_3_ERAF_27032014_3__1ar_grozijumiem
Veiktās izmaiņas nolikumā  ir izdalītas sarkanā krāsā.   08.05.2014.g.

Vienošanās_1_pie_līguma_4_37_31_05_augusts
Vienošanās_2_pie_līguma_4_37_31_03_novembris

Atbildes uz jautājumiem:  Jautājums 
Atbilde 
Uzvarētāja nosaukums: SIA”Ditton Būve”
Uzvarētāja apraksts: SIA”Ditton Būve” Reģ.Nr. 41503029738 Lāčplēša ielā 10, Daugavpils LV- 5401
Uzvarētāja cena: 380863.61 euro bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 05.06.2014.
Risinājums: LĒMUMS_par_iepirkuma_procedūras_rezultātiem_2014.doc