Iepzīsimies! Červonkas pils un tās apkārtne!

Biedrība ‘’Červonka’’ dibināta Vecsalienas pagasta teritorijā Červonkas pilī ar mērķi: veicināt sabiedrības intereses palienināšanos par kultūras mantojuma Červonkas pils un apkārtējiem kultūras mantojuma objektiem Vecsalienas pagastā, rosināt un radoši pieiet ģimenes atpūtai pils parka teritorijā saistot to no tuvākās un tālākās apkārtnes.—–

PROJEKTS TIKA IESNIEGTS UN APSTIPRINĀTS:

  • Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas pasākuma ’’Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Projekta nosaukums :

  • ’’Iepzīsimies! Červonkas pils un tās apkārtne!” (projekta Nr.10-03-LL24-L413103-000001)

Projekta mērķis

  • Vietējā tūrisma produkta Červonkas muižas pils un pils parka, ka arī tuvākās apkārtnes tūrisma produktu atpazīstamības veicināšana .

Projekta ietvarā tiks uzstādīti informācijas stendi : 

Divi lielformāta informācijas stendi uz lielceļa Daugavpils –Braslava virzienā (abu pušu virzienos , pa vienam).

Divi informatīvie stendi – kartes tikls izvietotas : 

  • Červonkas pils stāvvietas laukumā, 
  • Skrudalienas pagasta pārvaldes teritorijā (pie pārvaldes ēkas).

Projekta realizācijas laiks ir līdz 31.maijam 2011.gadam.

Kontaktinformācija: projekta vadītāja Iveta Valpētere

mob.tālr. 26398094

e-pasts: roooms@inbox.lv