Informatīvais paziņojums par tirgus izpēti

Veicam tirgus izpēti pašvaldības zemes vienības uzmērīšanai Vecsalienas pagasta.
Lūdzam, iesniegt savus piedāvājumus.

Vecsalienas pagasta Daugavpils novada pašvaldības zemes vienības kadastrālā uzmērīšana, dokumentu izgatavošana, robežcentru (kupicu) ierīkošana.

 

Nr.k.p. Kadastra apzīmējums Platība Cena (bez PVN), EUR Cena (ar PVN), EUR
 

1.

 

 

4496 006 0075

 

0.5 ha

Pasūtījuma izpildes termiņš 05.09.2017.

Piedāvājumus sūtīt uz e-pasta adresi: parvalde@vecsaliena.lv

Piedāvājumus iesniegt līdz 14.08.2017. plkst.11:00

Kontaktpersona: Jevgeņijs Gridasovs 28358041