Izstāde “Tie satur roku siltumu”

Vecsalienas klubā tika organizēta veco lietu izstāde “Tie satur roku siltumu”. Pagasta iedzīvotāji aktīvi piedalījās izstādes organizēšanā. Savas vecas lietas atnesa Zenta Koļesņikova, Žans Kukjans, Jevgēnija Bērziņa, Rita Skļarova, Sergejs Bogdanovs, Irēna Dripa,Anatoljjs Dvorjanikovs un Sergejs Rageļs.

Liels paldies visiem par palīdzību izstādes organizēšanā!