Vecsalienas pagasta pārvaldes valdījumā esošās kustamās mantas – automašīnas UAZ 452 izsole

30.07.2019 plkst. 10.00
Vecsalienas pagasta pārvaldes zālē
Mutiskā, ar augšupejošu soli tiek pārdots
Vecsalienas pagasta pārvaldes valdījumā esošās kustamās mantas – automašīnas UAZ 452 izsole UAZ 452, Reģ.nr. AR 9038
Izladuma gads: 1978
Sākotnējā cena: 150,00 EUR
Izsoles solis: 10,00 EUR
Kontaktinformācija: tālr. 29696260, e-pasts: parvalde@vecsaliena.lv
Noteikumi