Konkurss „Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 2013”

Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „TAKA” lai veicinātu Daugavpils novada tūrisma produktu atpazīstamību un popularizētu veiksmīgākos jaunos tūrisma produktus, rīko konkursu „Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 2013”—–

Konkursa mērķis:

– Veicināt Daugavpils novada tūrisma produktu atpazīstamību un popularizēt      veiksmīgākos jaunos tūrisma produktus, kuri ir ilgtspējīgi, inovatīvi, kvalitatīvi, ar augstu pievienoto vērtību, nodrošinot tūristu piesaisti, un ir piemēroti iekšzemes un ārvalstu tūristu vajadzībām.

– Rosināt idejas jaunu, inovatīvu tūrisma produktu attīstībai;

– Atbalstīt vietējos uzņēmējus, iegādājoties no tiem balvas konkursa laureātiem un popularizējot tos, kā pieprasītāko pakalpojumu sniedzējus.

 
Tūrisma produkts:

– konkursā var pieteikt tādu tūrisma produktu, kurš ieviests tirgū sākot no 2012.gada.

– konkursā var pieteikt ideju par tūrisma produktu, kurš pagaidām nav ieviests    Daugavpils novadā, bet to ir iespējams ieviest un tā realizācija palielinās tūrismu plūsmu, un/vai radīs jaunas darba vietas, palielinās novada atpazīstamību. Pieteiktais tūrisma produkts ir maz pazīstams, inovatīvs, interesi raisošs.

 

Konkursam un dalībnieki:

– Tūrisma produktu (-us) konkursam var pieteikt konkursa dalībnieks – jebkura (fiziska vai juridiska) Latvijā reģistrēta persona, kura radījusi tūrisma produktu Daugavpils novadā vai ieteikusi ideju par attiecīgo tūrisma produktu Daugavpils novadā, kā arī sekmējusi tā attīstību un atbilst šādiem nosacījumiem:

– komersants, kurš sniedz tūrisma pakalpojumus;

– pašvaldība vai pašvaldības iestāde, kuras teritorijā atrodas tūrisma produkts vai kura sniedz tūrisma pakalpojumus;

– biedrība vai nodibinājums, kura darbība saistīta ar tūrisma nozari;

– jebkura fiziska persona.
 

Konkursa tūrisma produktu kategorijas un nominācijas

Konkurss tiek organizēts 2 (divās) tūrisma produktu kategorijās:

          pēdējo gadu laikā realizētais jaunais tūrisma produkts (no 01.2012.)

           inovatīva ideja jaunam tūrisma produktam.

 

Pieteikumu var iesniegt no 2013.gada 5. septembra līdz 2013.gada 15.oktobrim plkst.12:00 TAKA birojā, Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV-5400, darba laikā no plkst. 8:00 līdz plkst.16.30, iesniedzot personīgi, sūtot pa pastu, vai elektroniski taka@dnd.lv  Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz iepriekšminētajam termiņam.