Kontakti

SALIENAS PAGASTA PĀRVALDE
Centrāles iela 24, Saliena,  Salienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5469
Reģ.Nr. 90000073535
VALSTS KASE, Kods TRELLV22, Konts LV10TREL9812138003000

A/S SWEDBANK  LV54HABA0551028213726

A/S SEB banka LV70UNLA0005011130319
e-pasts: parvalde@saliena.lv

 

Amats Vārds Uzvārds Tālrunis E-pasts
Pārvaldes vadītāja  Svetlana Kursīte 65475870

65475253
29640245

svetlana.kursite@vecsaliena.lv

parvalde@vecsaliena.lv

Klientu apkalpošanas speciālists  Viktorija Saveļjeva  65475870 viktorija.saveljeva@vecsaliena.lv
Administratīvās ēkas dežurants Natālija Dvorjaņikova 28377847
Nodokļu administratore Olga Ričika  65476862  olga.ricika@dnd.lv
Īpašuma nodaļas zemes lietu speciāliste  Anna Prudāne 26394830 anna.prudane@dnd.lv
Sporta pasākumu organizators Ruslans Jefimovs  65475870
Jaunatnes lietu speciālists
Kapu apsaimniekošanas speciālists
Jūlija Smargune 65475865

25618260

julija.smargune@vecsaliena.lv
Ambulatorās aprūpes dienesta ārsta palīgs Tatjana Jevsejeva 65475864 tanjajevsejeva@inbox.lv