Latvijā notiks 10.Saeimas vēlēšanas.

2010.gada 2. oktobrī, sestdienā, Latvijā notiks 10.Saeimas vēlēšanas. Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu dienā būs no pulksten 7.00 līdz 20.00. —–

Saeimas vēlēšanās vēlētāju reģistrs netiek lietots, un vēlētāji drīkst balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī pēc izvēles. Lai piedalītos Saeimas vēlēšanās, vēlētājam nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase, kurā tiks izdarīta atzīme par dalību vēlēšanās . Vecsalienas pagasta iecirknis Nr.420: Vecsalienas pagasta pārvalde , Červonka , Vecsalienas pag., Daugavpils novads , LV- 5465.