Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai veltīts svinīgais pasākums

17.novembrī Vecsalienas klubā notika Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai veltīts svinīgais pasākums.

Pirms svinīgas daļas uzsākšanas pasākuma dalībniekiem tika piedāvāta fotoizstāde “Mūsu ikdienas dzīve”, un foto prezentācija ar Vecsalienas pagasta iedzīvotāju dzīves attēliem, kā arī izstāde “Latgales mirkļi”.

Daugavpils novada domes deputāts Aleksejs Mackevičs un Vecsalienas pagasta pārvaldes vadītāja Svetlana Kursīte apsveica Vecsalienas pagasta iedzīvotājus un viesus Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienā un pasniedza Daugavpils novada domes pateicības rakstus “Par centīgu un apzinīgu autobusa vadītāja darbu, pārvadājot Vecsalienas pagasta iedzīvotājus” Vecsalienas pagasta autobusa vadītājam Ivanam Dvorjaņikovam un “Par ilgstošu un godprātīgu darbu Vecsalienas pagastā, atbalstu iedzīvotājiem” remontatslēdzniekam Viktoram Linčikam. Izteikta pateicība arī fotogrāfam Ingai Kaveckai par ieguldījumu Latvijas valsts simtgades pasākumu organizēšanā Daugavpils novadā un sadarbību Valsts kultūrkapitāla Fonda mērķprogramma Latvijai -100 projektā.

Svētku koncertu uzsāka Salienas vidusskolas skolēni ar dziesmām. Pēc tam koncertā uzstājas Vecsalienas pagasta jauniešu deju kolektīvs un Baltkrievu kultūras centra kolektīvs “Spadčina”.

Pēc svinīgās daļas mednieku kolektīvs “Skrudaliena” uzcienāja pasākuma dalībniekus ar tradicionālo ēdienu “šurpu”.

Pasākuma noslēgumā viesus gaidīja deju vakars un saldumu galds, ko sarūpēja Vecsalienas pagasta saimniece Aļonas Sproģe.