Līdz 25.08.2007. iesniedzamas deklarācijas brīvpusdienu piešķiršanai

Līdz 25.08.2007. iesniedzamas deklarācijas brīvpusdienu piešķiršanai pamatskolu skolēniem ,lai brīvpusdienas tiktu piešķirtas no septembra ,klāt jāpievieno ienākumus apliecinoši dokumenti .

Ja dokumenti tiks iesniegti pēc noteiktā termiņa  , brīvpusdienas septembrī netiks piešķirtas.—–

Līdz 15.08.2009. iesniegtie  pieprasījumi tisk izskatīti padomes sēdē 19.09.2007. un brīvpusdienas tiks piešķirtas no oktobra mēneša

Trūcīgām ģimenēm tiek piešķirts pabalsts kancelejas preču un sporta formas iegādei.