Līgo svētki!

  1. jūnijā plkst. 21.00 Vecsalienas muižas pils parkā notika Līgo svētki.

Visi klātesošie godināja Jāņus un Ivanus, pasniedzot viņiem vainagus. Svētku gavilnieki ar lāpu palīdzību iededzināja Līgo ugunskuru.

Vecsalienas pagasta pārvalde visus iedzīvotājus un ciemiņus cienāja ar sautētiem kāpostiem un mājas desiņām, kā arī cienāja ar tradicionālajiem Līgo dzērieniem.

Svētku dalībnieki dziedāja, dancoja, lēkāja pāri ugusnkuram, aktīvi piedalījās kokursos un spēlēs.

“ Visstiprākie” uz mājām devās tikai ar pirmiem gaiļiem.

Paldies visiem par jauki pavadīto Līgo kopā!