Līgums ar SIA “Clean R” ir pagarināts.

Vecsalienas pagasta pārvalde dara zināmu, ka ir pagarināts atkritumu
apsaimniekošanas līgums par atkritumu apsaimniekošanu ar SIA “Clean R”
līdz 2018.gada 30. jūnijam.
No 2018. gada 01. jūlija tiks noslēgts līgums ar SIA “Eko Latgale”