Lūdzam ziedot Bērziņu ģimenei!

Bērziņu ģimenei nepieciešama palīdzība tēva ārstēšanai, kas sirgst ar melanomu. Mugura ādas melanoma II B st., pT4, N0, M0. Šī gada janvārī ģimene saņēma šo šausmīgo ziņu. Ārstēšanai nepieciešami 80 000 eiro, no kuriem pusi sedz valsts. Tā būs medikamentozā ārstēšana. Ģimene dzīvo Daugavpils novada Vecsalienas pagastā un nodarbojas ar lauksaimniecību. Ģimenē aug divi bērni, dēls mācās Salienas vidusskolas 12. klasē un meita – Daugavpils Poļu ģimnāzijā. Ģimene paši saviem spēkiem diemžēl nevar savākt vajadzīgo summu, tāpēc lūdz palīdzību visiem labas gribas cilvēkiem ziedot naudu uz bankas konktu, kura rekvizīti norādīti zemāk.
LV29UNLA0050024056620
Jevģeņija Bērziņa p.k. 181176–12138,Tālrunis: 37129288704
Ģimenei ir vajadzīgs tēvs, tāpēc ļoti lūdzam ziedot kaut nelielu naudiņu labam darbam.

http://www.daugavpilsnovads.lv/socialais-dienests/ludz-ziedot-berzinu-gimenei