Meistarklase

Vecsalienas pagasta pārvaldes klubā 11.aprīlī notika meistarklase “Lieldienas sagaidot”. Skolēni un jaunieši ļoti aktīvi piedalījas Lieldienu rotājumu izgatavošanā, izrotāja Červobnkas pils zāli. Kā ari izgatavoja Lieldienu groziņus, kuri tika izmantoti senioru apsveikšanai ikgadējā balle. Meistarklasi organizēja jaunatnes lietu speciāliste J.Smargune un kultūras pasākumu organizatore R.Piščika.

Liels paldies visiem skoleniem, jauniešiem,kuri piedalījās meistarklasē.