Mobilā rentgena diagnostikas kabineta izbraukumu grafiks plaušu rentgenogrāfijai Vecsalienas pagastā

Latvijā saslimstība ar tuberkulozi nemazinās tik strauji kā prognozēts. Latvijā multirezistentas tuberkulozes pacientu skaits, attiecībā pret kopējo tuberkulozes pacientu  skaitu ir liels, faktiski viens no lielākajiem Eiropas Savienībā. Šī problēma ir ļoti aktuāla visām valstīm, tādēļ Pasaules Veselības organizācija ir pievērsusi šai tuberkulozes formai īpašu uzmanību.

Šogad tiek organizēti dažādi pasākumi iedzīvotājiem, lai pievērstu uzmanību veselības profilakses jautājumiem tuberkulozes un plaušu slimību aspektā. Tiek piedāvāts plaušu mobilā rentgena diagnostikas grafiks Daugavpils novadā, kas dos iespēju iedzīvotājiem izmantot pakalpojumu tuvāk dzīves vietai. Sīkāku informāciju par pakalpojumu var iegūt pie sociālajiem darbiniekiem, ģimenes ārstiem, ārstu palīgiem, kas apkalpo pagasta teritorijas.

18.07. Vecsaliena pagasta pārvalde 09.30 – 11.00