Nākamgad samazināsies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs Vecsalienas pagastā

28.12.2017.

Nākamgad samazināsies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs Vecsalienas pagastā

No 2018. gada 1. janvāra lielākajā daļā Latvijas pašvaldību mainīsies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs. Būtiski pieaugot dabas resursu nodoklim (DRN), kas ir daļa no tarifu veidojošās summas, lielākoties kopējais tarifs Latvijas pašvaldībās paaugstināsies.

Turpretī vides pakalpojumu uzņēmuma “Clean R” apsaimniekotajā Vecsalienas pagastā tarifs samazināsies. No 2018. gada 1. janvāra maksa par 1m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 10,48 €/m3 (līdz 01.01.2018 – 10,99 €/m3). Zemāku pakalpojuma maksu novada iedzīvotājiem nodrošina “Clean R”, kas, pieaugot citām pakalpojuma maksas komponentēm un respektējot novada iedzīvotāju intereses, ir pārrēķinājis un samazina savu pakalpojumu izmaksu daļu.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido 3 komponentes – sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu noglabāšanu atkritumu poligonā, dabas resursu nodoklis par atkritumu noglabāšanu un maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un citas atkritumu apsaimniekotāja izmaksas. Pieaugot vai samazinoties kādai no pakalpojuma cenu veidojošajām komponentēm, mainās kopējā pakalpojuma maksa.

Vecsalienas pagastā kopējās pakalpojuma maksas samazinājums ir kļuvis iespējams, pateicoties “Clean R” tarifa maksas samazinājumam, kas tiek piemērots par sadzīves atkritumu savākšanu un apsaimniekošanu. Pārējās tarifa komponentes – poligona izmaksas un DRN – nākamgad palielināsies.

Savukārt, DRN palielināšana ir Latvijas un Eiropas Savienības politika, kuras mērķis ir veicināt dabas resursu saudzīgu, pārdomātu un ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus. Šī nodokļa izmaiņas ir saistošas un obligātas visām pašvaldībām.  DRN kāpums ir plānots katru gadu līdz pat 2020. gadam. No 2018. gada 1. janvāra DRN palielinās no EUR 25,00 uz EUR 35,00 par katru poligonā noglabātu atkritumu tonnu. 2020. gadā tas sasniegs EUR 50,00 par tonnu. “Clean R” aicina ikvienu iedzīvotāju aktīvi šķirot atkritumus, tādējādi mazinot DNR pieauguma ietekmi uz rēķinu par atkritumu apsaimniekošanu.

Ikviens novada iedzīvotājs var vēl vairāk samazināt izmaksas par atkritumu izvešanu, aktīvi iesaistoties atkritumu šķirošanā. Vislielāko apjomu sadzīves atkritumu tvertnē sastāda, tieši tie atkritumi, kurus ir iespējams atšķirot un nodot pārstrādes rūpnīcām atkārtotai pārstrādei. Tāpēc šķirojot atkritumus mēs palīdzam ne tikai dabai, veicinot dabas resursu saudzīgu izmantošanu un ierobežojot vides piesārņošanu, bet arī, atbalstam tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību un, kā minēts iepriekš, samazinām personīgās izmaksas par atkritumu izvešanas pakalpojumu.

Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar mūsu sniegtā pakalpojuma maksas izmaiņām vai Jūs vēlaties saņemt mūsu ieteikumus un piedāvājumu kompleksai un efektīvai atkritumu apsaimniekošanai, lūdzam sazināties ar Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa tālruni 67111001 vai rakstot uz e-pastu kc@cleanr.lv .

Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dagdas novadā nodrošina kopš 2016. gada 1. aprīļa. Uzņēmums ir nozares līderis Latvijā vides pakalpojumu nodrošināšanā.

Kaspars Līcītis,

“Clean R” preses sekretārs

Tālrunis: +371 29660003

E-pasts: kaspars.licitis@cleanr.lv

Tarifs_Vecsaliena 27.12.2017 DOC