“Neaizmirstamas tikšanas”

25.novembrī Vecsalienas pagastaklubā notika pasākums “Neaizmirstamas tikšanas”. iedzīvotāji atnāca ar groziņiem un labu noskaņojumu. Visus klātesošus ar diplomiem un nelielajam dāvaniņam atzīmēja Vecsalienas pagasta pārvaldes vadītājs, kā arī Pateicības vārdus saņema par godprātīgo darbu VAS ” Latvijas pasts” pastniece Rita Skļarova, kura apkalpo Vecsalienas pagasta teritoriju.

Adventes laika priekšvakarā tika aizdegta Adventes vainaga pirmā svece. Visus klātesošus apsveikt atnāca “Červonkas vecenes” (R. Piščika un S. Maskaļonoka). Pateicoties Demenes muzikālajai grupai visi izdejojās un jautri pavadīja laiku.

Vecsalienas pagasta klubs pateicas visiem iedzīvotajiem par atsaucību, par piedalīšanās svētkos, kā arī pagasta darbiniekiem par palīdzību pasākumu organizēšanā.