NĪN samaksas termiņi 2016. gadā

25Informējam, ka Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi 2016.gadam, atbilstoši likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli” tiks nosūtīti nodokļa maksātājiem līdz šī gada 15. februārim.

Nodoklis maksājams pa termiņiem :

I ceturksnis ne vēlāk kā līdz 2016. gada 31.martam;
II ceturksnis ne vēlāk kā līdz 2016. gada 16.maijam;
III ceturksnis ne vēlāk kā līdz 2016. gada 15.augustam;
IV ceturksnis ne vēlāk kā līdz 2016. gada 15.novembrim.

Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā, maksājumu veicot līdz š.g. 31.martam.

Vēršam uzmanību! Nodokļa maksātājam, ja viņš nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, kā arī nodokļa maksātājs likuma 6.panta otrajā daļā minētajā termiņā (mēneša laikā pēc 15.februāra) nav informējis nodokļu administrāciju par to, ka nav saņemts maksāšanas paziņojums, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā taksācijas gada 22. martā.

Gadījumā, ja līdz kārtējā taksācijas gada 15. februārim maksāšanas paziņojums nav saņemts, lūdzam par to informēt Ambeļu pagasta pārvaldi elektroniski, nosūtot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu: liga@ambeli.lv vai telefoniski, piezvanot  pa tālr.: 65430202

Vēlamies atgādināt, ka NĪN maksātājam – juridiskai personai – ir pienākums no NĪN maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākai saziņai ar nodokļu administrāciju paziņot pašvaldībai savu elektroniskā pasta adresi. Fiziskās personas arī tiek aicinātas paziņot savu e-pasta adresi, lai turpmāk NĪN maksāšanas paziņojumus saņemtu elektroniskā veidā.

Pieteikšanās elektroniskai maksāšanas paziņojumu saņemšanai notiek portālā www.epakalpojumi.lv vai iesniedzot iesniegumu attiecīgai pašvaldības pagasta pārvaldei vai Daugavpils novada pašvaldībai, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

Iesniegums par e-pastu.docx