Noslēdzies projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada, Vecsalienas pagasta, Červonkas ciemā”

2014.gada 9.decembrī ar Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores V.Kezikas rīkojumu

nozīmētā komisija pieņēma ekspluatācijā ERAF finansēto projektu

(vienošanās ar CFLA Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/082/101)

„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada, Vecsalienas pagasta, Červonkas ciemā.”

  

Projekta realizācijas ietvaros Červonkas ciemā tika rekonstruēts ūdensvads – 3841. 5 m (tai skaitā arī 9 m ar  ievadi mājās)  , izbūvēta  pašteces kanalizācija – 1050 m  un spiedvada  kanalizācija – 977m , uzstādīta kanalizācijas sūkņu stacija un rekonstruēta notekūdeņu attīrīšanas iekārta un tās palīgierīces. Pie centrālajiem kanalizācijas tīkliem pieslēgta Červonkas ciema daudzdzīvokļu māja.

  

Šī projekta ietvaros būvdarbus veica SIA „Ditton Būve”, autoruzraudzību nodrošināja SIA „Ekolat” un būvuzraudzību veica V.Obrazumovs.  Kopējās projekta izmaksas sastādīja 493 342.21 euro (ar PVN), no kurām 85% ERAF finansējums un 15% Daugavpils novada pašvaldības finansējums

  
  
05.01.2015.