Notiek cenu aptauja

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana projekta: „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada, Vecsalienas pagasta, Červonkas ciemā – ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība, sūkņu stacijas izbūve un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija” būvdarbu veikšanas laikā.

(vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/082/101)

22.05.2014.