Par izmaiņām pasažieru vilcienu kustības sarakstos

Saskaņā ar Sabiedriskā transporta padomes 2014. gada 10. janvāra (prot.1§3) lēmumu Nr.3 „Par operatīvo lēmumu izpildes nodrošināšanu 3.1.1.punktu un AS “Pasažieru vilciens” 2016. gada 30. maija rīkojumu Nr.165 “Īslaicīgu izmaiņu saskaņošanas kārtība sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā dzelzceļa maršrutos” Direkcija ir saskaņojusi AS “Pasažieru vilciens” iesniegtās izmaiņas vilcienu kustībā maršrutā Rīga – Daugavpils šā gada 17.septembrī.

saraksts