Par pagastu

Vecsal_KontursVecsalienas pagasts atrodas dienvidaustrumos no Daugavpils.

Platība (km2) 82

Iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018.) 612

Iedzīvotāju blīvums (iedz/km2)    7.5

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs:
Latvieši 15,7%
Krievi 51,6%
Poļi 15,4%
Baltkrievi 13,5%
Citi 4,7%

Attālums līdz Daugavpils 20km. Attālums līdz Rīgai 250km.

Vecsalienas lepnumi ir Baronu fon Hānu 1870.gadā celtā Vecsalienas pils un parks Dabas parks „Daugavas loki”.