Par Vecsalienas muižas pils durvju restaurāciju!

Vecsalienas pagasta pārvalde  aicina piedalīties tirgus izpētes procedūrā par Vecsalienas muižas pils, valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa, aizsardzības Nr. 8963,  ēkas Dienvidu fasādes galveno durvju restaurāciju.

Piedāvājumus  jāiesniedz  personīgi vai ar pasta sūtījumu līdz 2016. gada 11. martam Vecsalienas pagasta pārvaldē, adrese: Červonkas pils, Červonka, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5465, tālr.: 65475870, e-pasts: parvalde@vecsaliena.lv

Informācija par darba uzdevumu: Daugavpils novada Kultūras pārvalde, vadītāja Ināra  Mukāne, tālr. 654 76832, 29191840, e.pasts: inara.mukane@dnd.lv

Pielikumā:

Darba uzdevums, 1.pielikums.docx

Veidne piedāvājuma sagatavošanai, 2.pielikums.docx