Par Vecsalienas pagasta teritorijas plānojumu

Vecsalienas pagasta padome paziņo, ka laika posmā no 01.04.2008. līdz 23.04.2008. var iepazīties ar Vecsalienas pagasta teritorijas plānojumu galīgās redakcijas projektu un atkārtoti sniegt atzinumus un atsauksmes.—–

Plānošanas dokuments pieejams Vecsalienas pagasta padomē pēc adreses : Červonka , Vecsalienas pagasts, Daugavpils rajons, LV-5461, darba dienās no plkst.9.00 – 12.00.

Elektroniskā veidā plānojuma dokuments pieejams Vecsalienas pagasta padomes mājās lapā www.vecsaliena.lv.

Iesniegt priekšlikumus un atsauksmes, kā arī saņemt paskaidrojumus var līdz 2008.gada 23.aprīlim Vecsalienas pagasta padomē darba dienās no plkst.9.00 – 12.00.