Izsludināts Identifikācijas numurs Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija) Iepirkuma stadija
2018.10.02 VPP2018/4 Degvielas piegāde Vecsalienas pagasta pārvaldes vajadzībām Pabeigts
2018.06.22 VPP2018/3 “Daugavpils novada Vecsalienas pagasta ceļa Nr.96-18 „Červonka – Kirliški- Brasla”, Pk. 0.000 – 620; 2,275-2,375; 4,030-4,130 (0,820 km) un Daugavpils novada Vecsalienas pagasta ceļa Nr.96-19 “Ostrovi-Grīšļi”, Pk.1,145-1,195; 1,320-1,420 (0,150km) grants seguma mehanizēta atjaunošana”. Pabeigts
2018.05.23 VPP2018/2 Degvielas piegāde Vecsalienas pagasta pārvaldes vajadzībām Pabeigts
2018.04.24 VPP2018/1 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada Vecsalienas pagasta teritorijā Pabeigts
2017.06.15 VPP2017/2 Daugavpils novada Vecsalienas pagasta ceļa Nr.96-33 „Mazie Astroņi – Tīrumnieki” grants seguma mehanizēta atjaunošana”, Pk. 0.000 – 1.370 (1.370 km)” Pabeigts
2017.05.22 VPP2017/1 Degvielas piegāde Vecsalienas pagasta pārvaldes vajadzībām Pabeigts
2016.04.21 VPP2016/2 Degvielas piegāde Vecsalienas pagasta pārvaldes vajadzībām Pabeigts
2016.03.01 VPP2016/1 Vecsalienas muižas pils jumta atjaunošanas būvdarbi Pabeigts
2015.05.25 VPP2015/3 Vecsalienas pagasta ceļa grants seguma mehanizēta atjaunošana Pabeigts
2015.04.22 VPP2015/2 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada Vecsalienas pagasta teritorijā Pabeigts
2015.04.17 VPP2015/1 Degvielas piegade Vecsalienas pagasta pārvaldes vajadzībām Pabeigts
2014.09.03 45261000-4 Jumta vienkāršota rekonstrukcija dzīvojamai mājai Červonka 4 , Červonka , Vecsalienas pagasts , Daugavpils novads Pabeigts
2014.06.05 VPP2014/3/ERAF Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada, Vecsalienas pagasta, Červonkas ciemā – ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība , sūkņu stacijas izbūve un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija. Pabeigts
2014.01.29 VPP2014/2 Degvielas piegāde Vecsalienas pagasta pārvaldes vajadzībām Pabeigts
2014.01.23 VPP2014/1 Degvielas piegāde Vecsalienas pagasta pārvaldes vajadzībām Pārtraukts